Quick Terrain Modeler (QTM) fra Applied Imagery er et brukervennlig program for å åpne, visualisere, redigere og analysere punktskyer fra fly- og bilbåren laserskanning, terrestrisk laserskanning og matchede punktskyer fra fly- og dronebilder. Her kan du rakst klassifisere data, generere terrengmodeller og høydekurver, analysere høyde over bakken, vektorisere bygninger automatisk og mye, mye mer.  

Vi er skandinavisk distributør for QTM og avtaler gjerne en demo gjennom et besøk eller Skype-møte. Vi tilbyr også kurs med jevne mellomrom. Lær hvordan du best kan utnytte Norges nye nasjonalskatt, Nasjonal detaljert høydemodell (NDH), med gratis nedlasting av punktsky fra Kartverkets portal www.høydedata.no.

Last ned gratis 2-ukersversjon av QTM her. Du finner også Quick Terrain Reader som er gratisversjonen med lynrask visualisering av punktskyer og terrengmodeller.

Quick Terrain Modeler

dagrun@3danalyse.no

+47 467 68 807

©2019 by 3D Analyse AS